CORONA INFORMATION 2020 – MIDTVEST MALERFIRMA

Opdateret 19.03.2020

Hermed vores information I forhold til den aktuelle situation omkring smittebegrænsning.

 

I den kommende tid vil Corona-situationen også få indflydelse på de aftaler, som vi har indgået med vores kunder, og også for den måde vi håndterer nye aftaler på.

Vi beklager de ulemper som det måtte medføre, men vi ønsker at agere på den mest forsvarlige måde, i forhold til at medvirke positivt til, at samfundet snarest muligt kan komme til at fungere på normal vis igen.

I det følgende bruger vi udtrykket ”Coronaperioden”, og med det mener vi ”indtil alle tiltag mod Coronasmitte er afblæst fra myndighedernes side.

 

 1. Vi gennemfører ingen møder med leverandører. Sælgere/konsulenter bedes undlade at besøge os i ”Coronaperioden”, og vil blive afvist.
 1. Vi vil i videst muligt omfang undgå personlige møder med kunder.

I de tilfælde hvor vi vælger at mødes, vil mødet være uden håndtryk, og vi vil så vidt muligt holde en afstand på 2 meter.
Hvis du er hjemkommet fra udlandet inden for de sidste 3 uger, uanset fra hvilket land, kan vi ikke tilbyde at mødes med dig nu, men meget gerne efter ”Coronaperioden”

 1. Vi vil gerne besigtige nyt arbejde, men man vil opleve at vi beder om, at udsætte besigtigelser af arbejder i private hjem, indtil Corona risikoen er afblæst.
  Besigtigelser af lejligheder, sommerhuse og andre lokaler, som står tomme kan vi sagtens håndtere, men gerne på egen hånd, ved adgang til lokalerne med en nøgle som vi låner.
  Omfang af arbejdet aftales så pr. tlf. og mail.
 1. Vi tilbyder for tiden ikke besigtigelser/malerarbejde i private beboede hjem.
 1. Vi vil som virksomhed følge alle de anbefalinger, som meldes ud fra myndighedernes side.
 1. Medarbejdere i MidtVest Malerfirma, som har symptomer som hoste, feber og lignende skal melde sig syge og blive hjemme.
 1. Vi opfordrer kraftigt alle vores medarbejdere, til at følge myndighedernes anbefalinger om at undgå at besøge venner, familie og andre.

 

Vi håber på forståelse, for de gener det måtte medføre for vores kunder og samarbejdspartner, og vi vil gøre os umage for at give besked, såfremt vores tiltag giver anledning til ændring eller aflysning af aftaler.

Med venlig hilsen

Malermestrene Natalie Petersen & Ivan Jakobsen