Info om udvendigt vedligehold

Information om vedligehold af udvendigt træværk og facader.

Rettidig indsats og løbende kontrol.

Udvendige malede facader og træværk, bør genbehandles, når overfladen begynder at se mat og slidt ud, men før der går hul på malingsfilmen.
Ved at genbehandle rettidigt undgår man tidskrævende og fordyrende afrensningsarbejder, p.g.a. af afskallende maling.

Vi anbefaler dig at få efterset alle udvendige overflader en gang om året, og pletmale de småskader, som man finder, så malingsfilmen hele tiden holdes intakt.

Hvis der først opstår afskalninger, vil det betyde at vand suger ind i underlaget, og kan gøre træet eller murværket, mindre stabilt.

Man behøver ikke at male hele huset hver gang.

Hvis du først har fået malet godt og grundigt og alle flader fremstår vel-vedligeholdte, så kan du fremadrettet, med fordel, udføre malerarbejdet systematisk.Dette forstået på den måde at man kun maler de dele/sider som trænger.
Der er meget forskellige påvirkninger på huset dele, afhængigt af om de vender mod øst, vest, syd eller nord.

F.eks. vil det ikke være unormalt at træværk på sydsvendte sider skal males hvert 3 - 5 år, fordi solen er meget hård ved træværk og maling, hvorimod
øst- og vest-vendte sider, som regel kan vente et par år længere, og på nordvendt træværk ser vi ofta at der kan helt op til 10-12 år, før man skal male igen.
Malingen på underbeklædning på udhænget holder endda ofte endnu længere.
På stakitter og åbne hegn, kan der være behov for at vedligeholde ofte, fordi der kan være tale om konstruktioner, hvor vandet kan ophobes i træsamlinger,
hvilket typisk giver nogle afskalninger, fordi vandet ikke kan komme ud, uden først at skubbe malingen af.
Vandretliggende topbrædder på hegn, bør konsekvent males 1 gang hvert år.

Man bør være særlig opmærksom på vinduer, hvor tætningslister ved glasset er tørre, eller sidder for langt nede, i forhold til glaslisterne,
hvilket medvirker til ophobning af vand i vindueskonstruktion, og som kan være årsag til at der opstår afskalninger, og måske endda råd.

Fjern alger, mug og skimmel.

Man bør behandle mod alger når disse ses, fordi de holder på fugt og overfladerne nedbrydes hurtigere.
Ligeledes bør mug og skimmel vaskes bort, når det ses. Dette viser sig i form af sorte pletter.
Generelt er det en god ide at holde udv. flader rengjorte.

Korrekt valg af maling til opgaven.

Det er altid en god ide at få faglig bistand fra malermesteren, når der skal vælges materialer til behandling af udvendige overflader.
Der findes et utal af forskellige malingstyper, som hver især er egnet til forskellige underlag.
Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at bruge en maling som er lidt svag, og til andre opgaver skal man vælge en maling
med en meget stærk malingsfilm.

I alle tilfælde er det vigtig at vælge en malingstype, som kan gå ovenpå den tidligere udførte behandling, så der ikke opstår afskalninger,
p.g.a. for dårlig vedhæftning.

 

 

 

Se vores anmeldelser på
anmeld-håndværker.dk

Hvor bor vi?

Holmegade 17
6990 Ulfborg
Parallelvej 322
6960 Hvide Sande

Kontaktoplysninger

Vi er medlem af Danske Malermestre